18.05.2018r.
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę na terenie gminy Bielany

- pobierz


31.12.2019r.
Harmonogramy odbioru odpadów:
Gmina BIELANY - na 2020r.
  - Rejon I - pobierz
  - Rejon II - pobierz

Gmina SABNIE - na 2019/2020r.
  - Rejon I - pobierz
  - Rejon II - pobierz
  - Rejon III - pobierz


20.03.2015r.

Uruchomienie strony internetowej Przedsiębiorstwa.


 
     Przedmiotem działania Spółki są następujące usługi:

Usługi koparką i ładowarką
Sprzedaż i dostawa żwiru
Wywóz nieczystości płynnych
Wywóz odpadów:
      - Komunalnych
      - Budowlanych
      - Wielkogabarytowych
      - Zużyty sprzęt AGD i RTV
      - Zużyte opony
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw
Wykonywanie i remonty sieci i przyłączy wodociągowych
Wszelkie rodzaje prac porządkowych
Remont dróg o dowolnych nawierzchniach
Ważenie pojazdów do 40 ton
 
  Copyright © 2015 PUK Bielany Sp. z o.o.