18.05.2018r.
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę na terenie gminy Bielany

- pobierz


31.12.2019r.
Harmonogramy odbioru odpadów:
Gmina BIELANY - na 2020r.
  - Rejon I - pobierz
  - Rejon II - pobierz

Gmina SABNIE - na 2019/2020r.
  - Rejon I - pobierz
  - Rejon II - pobierz
  - Rejon III - pobierz


20.03.2015r.

Uruchomienie strony internetowej Przedsiębiorstwa.


 
     Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bielany Sp. z o.o. powstało z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielanach. Stosowną uchwałę w tym zakresie podjęła Rada Gminy Bielany w dniu 23 marca 2013r. Uchwała nr XXV/182/2013 Rady Gminy Bielany w sprawie przekształcenia organizacyjno – prawnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Umowa Spółki powołująca Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bielany Sp. z o.o. została podpisana w dniu 1 sierpnia 2013 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bielany jest jednoosobową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Bielany, natomiast udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały w całości objęte przez Gminę Bielany.

Władzami Spółki są:
- Zarząd Spółki,
- Rada Nadzorcza,
- Zgromadzenie Wspólników.

W skład Zarządu wchodzą:
- prezes, członek Zarządu Spółki
- Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.
Zgromadzenie Wspólników stanowi jednoosobowo Wójt Gminy Bielany.

Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bielany Sp. z o.o.
08-311 Bielany, Wiechetki Małe 39
Tel. 25 787 81 16, fax. 25 787 81 16
Tel. komórkowy: 504 297 220

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim, Oddział Bielany
Nr konta: 18 9221 0000 0027 6867 2000 0010
REGON: 146800032
NIP: 8231659223
KRS: 0000481548
Kapitał zakładowy: 66 000,00 zł

 

Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bielany Sp. z o.o. jest Pani Paulina Skrouba dostępna pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl.
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów krajowych.

 
  Copyright © 2015 PUK Bielany Sp. z o.o.